Meer dan 40 jaar ervaring in food en non food producten in Noord-Brabant Hulp nodig bij je bestelling? 013 - 571 17 90
 

Belangrijke informatie betreft heffingen verpakkingen

Belangrijke informatie betreft heffingen verpakkingen

Wegwerpplastic: reductie en belasting

Waar u dit jaar mee te maken krijgt zijn maatregelen ter voorkoming van zwerfafval opgelegd vanuit de Europese Unie. Hiermee samenhangend gaat de overheid heffingen in rekening brengen.

ABB heffing op verpakkingen algemeen

ABB, staat voor “afvalbeheersbijdrage”. Deze belasting wordt geheven aan “bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengen”. Lees: de producenten/importeurs van de producten die wij aan u verkopen.

SUP heffing op wegwerpplastic

SUP betekent “single use plastics", dit zijn wegwerpplastic producten. Deze extra opslag bedraagt € 2,30 per 1.000 stuks en is van toepassing op alle producten die onder de SUP-wetgeving vallen. Klik hier om te zien op welke producten deze heffing van toepassing is.

Wat betekent dat voor u?

Dit betekent dat HGT prijsmutaties ontvangt vanwege bovengenoemde afvalheffingen (ABB en SUP) en deze ook door moet berekenen aan haar klanten. Op termijn gaan wij deze heffingen op onze factuur aan u door belasten. Dit zullen wij doen in een aparte kolom om het geheel overzichtelijk te houden. Tot nu toe was de input vanuit de overheid te beknopt om te weten wat er van ons verwacht werd. Wij zijn nu in afwachting van wat onze leveranciers aan ons door gaan belasten en zodra wij meer weten zullen wij u informeren. Stichting Afvalfonds Verpakkingen gaat de heffingen opleggen, in de tussentijd kunt u meer lezen op hun website.

Belangrijk voor komende maanden

Dit zijn niet de enige veranderingen voor 2023. Tevens wordt er statiegeld op blikjes geïntroduceerd en komt er een verbod op het gratis meegeven van wegwerp drinkbekers en maaltijdverpakkingen.

Statiegeld op blikjes

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De overheid heeft hiervoor het minimale statiegeldbedrag vastgesteld op € 0,15. Net zoals bij de petflesjes wordt dit geregeld via Statiegeld Nederland. Lees hier meer…

Verbod gratis plastic consumptie verpakkingen

Belangrijk te weten is, dat vanaf 1 juli 2023 het verboden is om gratis plastic(-bevattende) wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verstrekken voor consumptie onderweg, bij afhalen of bezorgen. Tegen bijbetaling van de consument mogen deze plastic verpakkingen echter nog wel verstrekt worden. Daarnaast is er een verplichting om de consument een herbruikbaar alternatief aan te bieden of het ‘bring your own’-principe te stimuleren. 

Het SUP-verbod is een goed moment om over te stappen op plasticloze producten. Onze vertegenwoordiger adviseert u graag hierover.